Міжнародні вантажоперевезення
  • Про технологію
  • холодного цинкування
Корозія термодинамічно неминуча, проте саме термодинаміка підказує найбільш ефективний спосіб боротьби з корозією: катодний протекторний захист - при такому способі захисту реакція руйнування заліза стає термодинамічно неможливою і, отже, корозія повністю припиняється! Решта способів менш ефективні: інгібітори лише сповільнюють процес, бар'єрні покриття схильні до локальної та підплівкової корозії.

Джерелом катодного протекторного захисту може бути як зовнішній струм, так і струм гальванічного елемента, що виникає при контакті заліза з деякими активними металами, зокрема з цинком. Цинкування може здійснюватися різними способами: гарячим, гальванічним, термодифузійним і т.д. Однак ряд обмежень для кожного з методів не дозволяє захистити всі без винятку об'єкти. У цій ситуації на допомогу приходить метод «холодного» цинкування. Що він собою являє?

Про технології холодного цинкування

Холодне цинкування

«Холодне» цинкування - це нанесення методом, характерним для нанесення ЛФП, на підготовлену поверхню спеціального цинкового складу, що містить активний цинк високої хімічної чистоти, полімерні зв'язуючі і леткі сполуки. При цьому, треба розуміти, що наявність цинкового порошку в органічному лаку з розчинником ще не робить цю суміш «холодним» цинкуванням. У чому ж відмінність? По-перше, склад повинен застосовуватися як самостійне покриття (інакше це вже не цинкування, а система покриттів), по-друге, йому повинна бути властива протекторна дія, яка властива іншим методам цинкування.

Цинкові покриття, незалежно від способу їх нанесення, мають протекторну дію тільки до тих пір, поки вони здатні активно розчинятися під дією зовнішньої корозійного середовища. Якщо ж цинк втрачає здатність активно розчинятися, то його катодна захисна дія знижується аж до повного зникнення! Здатність полімерної плівки при затужавінні деяких типів зв’язуючих блокувати розчинення цинку унеможливлює протекторний захист в таких покриттях (зокрема: поліуретанові, епоксидні, акрилові).

Переважна більшість цинкнаповнених матеріалів, представлених на українському ринку, використовуються в якості грунту в системах покриттів «грунт-фініш» або «грунт-проміжний шар-фініш», протекторної захистом такі склади не володіють, отже «холодним» цинкуванням не є і виконують лише бар'єрні функції.
zintec Науково-Виробничий Центр «ТЕПЛОАНТИКОРЗАХИСТ» розробив, і виробляє склад «ZІNTEC®». Цинкове покриття на його основі має протекторну дією, яка характерна для інших видів цинкування, може використовуватися як самостійне покриття, не вимагає перекриття фінішними шарами.

Покриття на основі складу «ZІNTEC®» - це тонкоплівкове цинкове покриття, що ефективно захищає чорні метали від корозії, має високі захисні властивості, високу адгезію до металевих поверхонь.

Гідності складу ZINTEC

Склад для холодного цинкування «ZІNTEC®» призначений для антикорозійного захисту зовнішніх і внутрішніх поверхонь промислового обладнання і металевих конструкцій.

Покриття на основі складу «ZІNTEC®» забезпечує одночасно активний (катодний) і пасивний (бар'єрний) захист від корозії.

Склад для холодного цинкування «ZІNTEC®» можна застосовувати в таких галузях, як промислове та цивільне будівництво, транспортне будівництво, нафтогазовий комплекс, енергетика, об'єкти залізниць і метрополітену, портові та гідроспоруди, автотранспорт.

У 2012-му, 2013-му, 2014-му роках були проведені прискорені корозійні випробування на прискорене старіння і оцінку показників довговічності У 2012-му, 2013-му, 2014-му роках були проведені прискорені корозійні випробування на прискорене старіння і оцінку показників довговічності. Проводилися випробування покриття з надрізом на основі складу «ZІNTEC®» на стійкість для умов корозійної категорії С5-1 до впливу соляного туману (1 440 годин), безперервної конденсації вологи (720 годин) і до впливу двоокису сірки (720 годин). За результатами Донбаський центр технологічної безпеки ТОВ «Укрінсталькон ім. В.Н. Шимановського »(ДонЦТБ) видав висновок, що покриття «ZІNTEC®» на вуглецевій сталі у водних середовищах (морська і прісна вода) і атмосферних умовах зберігає захисну здатність більше 15 років і цей термін не є граничним, тобто не поступається або перевершує гарячі цинкові.

НЕЗАПЕРЕЧНІ ПЕРЕВАГИ СКЛАДУ «ZІNTEC®»

Надійно забезпечує довготривалий протекторний (катодний) захист чорних металів, легкість у застосуванні (наноситься будь-яким методом, характерним для нанесення лакофарбових покриттів: пензлем, валиком, розпиленням і т.д.), швидке висихання (30 хв), нанесення при негативних температурах (-35oС) і підвищеній вологості, ремонтопридатність, тривалий термін служби покриття. Склад є однокомпонентним.

Все, що потрібно - це підготувати поверхню, ретельно перемішати міксером і нанести будь-яким зручним способом!

На жаль, наявність на ринку низькоякісних матеріалів, що містять у своєму складі цинк і називаються з непорозуміння «холодним» цинкуванням, дискредитує саму ідею такого способу антикорозійного захисту з використанням спеціальних протекторних складів. Так само свою негативну роль відіграє наявність на ринку контрафактної продукції.

Споживачі просто не вірять, що такий захист можливий!

«ZІNTEC» - працює!